Rood, Groen, Blauw

RGB  is een concept voor een interactieve installatie die vooral gebruik maakt van camera tracking en een output hiervan. Door samen te bewegen kunnen de kinderen een instrument bespelen.

De input van dit instrument zijn de kinderen zelf, die door de camera's aan het plafond gevolgd worden.
Deze posities worden doorgestuurd naar een server die door de X en Y posities tonen concludeert. De server stuurt deze informatie weer terug naar de speakers die deze tonen als audio output laat horen. 

Deze infographic is vereenvoudigd door gebruikersrechten. RGB  is a concept for an interactive installation that uses camera tracking as its output. By moving together, children can play an instrument.

The input of this instrument is the children themselves, who are followed by the cameras on the ceiling. These positions are forwarded to a server that concludes audio tones by calculating X and Y positions. The server sends this information back to the speakers, which play these tones as audio output.

This infographic is simplified due to user rights.