Ik ben zeker onzeker


Onzekerheid is een universele menselijke ervaring die diep geworteld is in onze psychologie en evolutionaire geschiedenis. Talloze studies en onderzoeken hebben aangetoond dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, cultuur of achtergrond, op een bepaald moment in hun leven gevoelens van onzekerheid zal ervaren. Deze veelvoorkomende emotie kan om verschillende redenen optreden en heeft verschillende oorzaken, waarvan sommige diep in onze biologie verankerd zijn.

Ik ben zeker onzeker is een mockup campagne. Dit project toont een rebrand van een sociale campagne. Ik ben zeker onzeker richt zich op het feit dat iedereen zekerheid ervaart en manifesteert zich vooral op social media, een algemeen platform wat vaak beschuldigd wordt van een negatieve invloed op (on)zekerheid.Uncertainty is a universal human experience that is deeply rooted in our psychology and evolutionary history. Countless studies and research have shown that everyone, regardless of age, gender, culture or background, will experience feelings of insecurity at some point in their lives. This common emotion can occur for a variety of reasons and has several causes, some of which are deeply ingrained in our biology.

Ik ben zeker onzeker is a mockup campaign. This project shows a rebrand of a social campaign. Ik ben zeker onzeker focuses on the fact that everyone experiences certainty and manifests itself mainly on social media, a general platform that is often accused of having a negative influence on (in)security.