De Zwerm (2021)

▪    Figma
▪    Blender
▪    Unity

Samen met de gemeente Den Haag is de provincie Zuid-Holland betrokken bij het Smart City Living Lab Scheveningen. Daar worden op basis van de nieuwste technologieën slimme oplossingen bedacht voor grootstedelijke vraagstukken. De zwerm is een samenwerking met een projectgroep uit de KABK.

contact for details