Ongerelateerd aan elkaar zijn hier verschillende blenderwerken gemaakt ter bevordering van de beheersing van het programma.Unrelated to each other, various blender works have been created here to promote progress of the program.